DANGMINH CORPORATION
We do: Construction - Real Estate - Trading
388 USers Online
You are not login 4Shop
Email:
Pwd:
Technical Support
Download Price List
Contact Us At:
Vietnam: +84-835 123 171
Australia: +61-45 246 1970
Mail Us: info@dmc.vn
Customer: Click To View List
At Shop: POS Banner
Advertisement:
Hot!![000154]: 25.99
Hot!![000226]: 929.00
Hot!![000206]: 750.00
Comming [000288]: 111.50
Comming [000287]: 90.83
Comming [000286]: 99.65
Vacant: [3-302]: 360,000.00
Vacant: [2-302]: 240,000.00
Vacant: [3-303]: 360,000.00
TIỆC TẤT NIÊN 2009

progesteron yasmin

progesteron gel crinone http://prishvader.site/progesteron-pris.jsp progesteron za trudnocu
Để chia tay năm cũ và đón mừng năm mới. Nhiều công ty tổ chức các buổi tiệc linh đình mời ông này bà nọ đến để xum xuê cho nức tiếng. Nhưng cũng có những công ty xem buổi tiệc Tất niên như mộ buổi họp mặt, tri ân cho những thành viên đã gắn bó, tận tụy với công việc để có thành quả chung cho công ty mình. Đó là cách mà công ty DMC chúng tôi tồ chức cho tiệc tất niên 2009 này.
4 tiệc tất niên 2009
Dangminh Corporation (DMC)
223 Điện Biên Phủ Phường 15 Bình Thạnh Hồ Chí minh City - Việt Nam
Tel: +84-8-35123171 Fax: +84-8-35123181
Email: ndkhoa@dmc.vnWeb:http://www.dmc.vn
Visitor:1972253758
Dangminh Consultant & Investment (DMC) Pty. Ltd.,
358 Sumners Road, Riverhills QLD 4074, Australia.
Email:dmc.au@dmc.vn 
Web:http://www.DMCHomeDepot.com.au