DANGMINH CORPORATION
We do: Construction - Real Estate - Trading
506 USers Online
You are not login 4Shop
Email:
Pwd:
Vietnam: +84-835 123 171
Australia: +61-45 246 1970
Mail Us: info@dmc.vn
Customer: Click To View List
At Shop: POS Banner
Hot!![000154]: 25.99
Hot!![000206]: 750.00
Hot!![000226]: 929.00
Comming [000288]: 111.50
Comming [000287]: 90.83
Comming [000286]: 99.65
Vacant: [3-304]: 360,000.00
Vacant: [1-B01]: 280,000.00
Vacant: [2-201]: 240,000.00
Online Camera:
  With user:admin Password: (Blank). You can View Online Broadcast Office Building Zone1 security camera: [Security Camera Zone 1]
  With user:admin Password: (Blank). You can View Online Broadcast Office Building Zone2 security camera: [Security Camera Zone 2]
  With user:admin Password: (Blank). You can View Online Broadcast Office Building Zone3 security camera: [Security Camera Zone 3]
  With user:admin Password: (Blank). You can View Online eTunnel Office Building security camera: [Security Camera Zone 4]
DMC Online Support Today:
  Today have 7 Staff Support At Office
 
 
We are rushing to complete the follow tasks:
  We have currently [58] Tasks
 
123
KeyDateTaskRecivedAssignTo
D03668718/09/2020Kiểm tra hoạt động vệ sinh hang ngày tại tòa nhà.0017400174
D03668618/09/2020Tuần tra AN NINH Các Vị Trí Tòa nhà0017400174
D03668518/09/2020Kiểm tra Hoạt động Bảo vệ0017400174
D03668418/09/2020Điều hành và hoàn thiện Tổ Bảo vệ0017400174
D03668318/09/2020Thực hiện Bảo trì sửa chữa hàng ngày theo yêu cầu VP0017400174
D03668218/09/2020Kiểm tra, Bảo dưỡng, Chạy thử định kỳ tình trạng hoạt động các thiết bị: Điện, Máy lạnh, Máy phát, Bơm nước, Báo cháy, Thiết bị PCCC0017400174
D03665117/09/2020Kiểm tra hoạt động vệ sinh hang ngày tại tòa nhà.0017400174
D03665017/09/2020Tuần tra AN NINH Các Vị Trí Tòa nhà0017400174
D03664917/09/2020Kiểm tra Hoạt động Bảo vệ0017400174
D03664817/09/2020Điều hành và hoàn thiện Tổ Bảo vệ0017400174
D03664717/09/2020Thực hiện Bảo trì sửa chữa hàng ngày theo yêu cầu VP0017400174
D03664617/09/2020Kiểm tra, Bảo dưỡng, Chạy thử định kỳ tình trạng hoạt động các thiết bị: Điện, Máy lạnh, Máy phát, Bơm nước, Báo cháy, Thiết bị PCCC0017400174
D03637107/09/2020Kiểm tra Logic Số Dư báo cáo0017700177
D03633605/09/2020Kiểm tra Logic Số Dư báo cáo0017700177
D03633505/09/2020Kiểm tra số liệu Kế toán, hóa đơn, Money, ngân hàng0017700177
M03517822/07/2020Tập hợp số liệu báo cáo Giám đốc0010900109
M03517622/07/2020Tuyển và chấm dứt Hoạt động Bảo vệ, Nhân viên Bảo vệ ( nếu có yêu cầu)0010900109
M03517522/07/2020Kiểm tra Logic Số Dư báo cáo0010900109
M03517422/07/2020Tập hợp số liệu báo cáo Giám đốc0010900109
D03517322/07/2020Chăm Sóc Khách Hàng0010900109
123
Dangminh Corporation (DMC)
223 Điện Biên Phủ Phường 15 Bình Thạnh Hồ Chí minh City - Việt Nam
Tel: +84-8-35123171 Fax: +84-8-35123181
Email: ndkhoa@dmc.vnWeb:http://www.dmc.vn
Visitor:1972406455
Dangminh Consultant & Investment (DMC) Pty. Ltd.,
358 Sumners Road, Riverhills QLD 4074, Australia.
Email:dmc.au@dmc.vn 
Web:http://www.DMCHomeDepot.com.au