DANGMINH CORPORATION
We do: Construction - Real Estate - Trading
395 USers Online
You are not login 4Shop
Email:
Pwd:
Technical Support
Download Price List
Contact Us At:
Vietnam: +84-835 123 171
Australia: +61-45 246 1970
Mail Us: info@dmc.vn
Customer: Click To View List
At Shop: POS Banner
Advertisement:
Hot!![000154]: 25.99
Hot!![000226]: 929.00
Hot!![000206]: 750.00
Comming [000288]: 111.50
Comming [000287]: 90.83
Comming [000286]: 99.65
Vacant: [3-303]: 360,000.00
Vacant: [2-302]: 240,000.00
Online Camera:
  With user:admin Password: (Blank). You can View Online Broadcast Office Building Zone1 security camera: [Security Camera Zone 1]
  With user:admin Password: (Blank). You can View Online Broadcast Office Building Zone2 security camera: [Security Camera Zone 2]
  With user:admin Password: (Blank). You can View Online Broadcast Office Building Zone3 security camera: [Security Camera Zone 3]
  With user:admin Password: (Blank). You can View Online eTunnel Office Building security camera: [Security Camera Zone 4]
DMC Online Support Today:
  Today have 5 Staff Support At Office
 
 
We are rushing to complete the follow tasks:
  We have currently [32] Tasks
 
12
KeyDateTaskRecivedAssignTo
D03291511/03/2020Kiểm tra hoạt động vệ sinh hang ngày tại tòa nhà.0017400174
D03291411/03/2020Thực hiện Bảo trì sửa chữa hàng ngày theo yêu cầu VP0017400174
D03291311/03/2020Kiểm tra Hoạt động Bảo vệ0017400174
D03291211/03/2020Điều hành và hoàn thiện Tổ Bảo vệ0017400174
D03291111/03/2020Thực hiện Bảo trì sửa chữa hàng ngày theo yêu cầu VP0017400174
D03291011/03/2020Kiểm tra định kỳ tình trạng hoạt động các thiết bị: Điện, Máy lạnh, Máy phát, Bơm nước, Báo cháy, Thiết bị PCCC0017400174
M03273528/02/2020Lập Yêu Cầu Thanh Toán KH Thuê Văn Phòng0016300163
M03273328/02/2020Tập hợp số liệu báo cáo Giám đốc0016300163
M03271527/02/2020Lập Yêu Cầu Thanh Toán KH Thuê Văn Phòng0016300163
M03271327/02/2020Tập hợp số liệu báo cáo Giám đốc0016300163
M03269526/02/2020Lập Yêu Cầu Thanh Toán KH Thuê Văn Phòng0016300163
M03269326/02/2020Tập hợp số liệu báo cáo Giám đốc0016300163
M03267525/02/2020Lập Yêu Cầu Thanh Toán KH Thuê Văn Phòng0016300163
M03267425/02/2020Kiểm tra phiếu yêu cầu thanh toán hàng tháng giao cho khách hàng0016300163
M03267325/02/2020Tập hợp số liệu báo cáo Giám đốc0016300163
M03267225/02/2020Khai báo công tác Thuế, Bảo hiểm với nhà nước0016300163
M03263122/02/2020Lập Yêu Cầu Thanh Toán KH Thuê Văn Phòng0016300163
M03262922/02/2020Tập hợp số liệu báo cáo Giám đốc0016300163
M03261121/02/2020Lập Yêu Cầu Thanh Toán KH Thuê Văn Phòng0016300163
M03260921/02/2020Tập hợp số liệu báo cáo Giám đốc0016300163
12
Dangminh Corporation (DMC)
223 Điện Biên Phủ Phường 15 Bình Thạnh Hồ Chí minh City - Việt Nam
Tel: +84-8-35123171 Fax: +84-8-35123181
Email: ndkhoa@dmc.vnWeb:http://www.dmc.vn
Visitor:1972253781
Dangminh Consultant & Investment (DMC) Pty. Ltd.,
358 Sumners Road, Riverhills QLD 4074, Australia.
Email:dmc.au@dmc.vn 
Web:http://www.DMCHomeDepot.com.au