DANGMINH CORPORATION
We do: Construction - Real Estate - Trading
637 USers Online
You are not login 4Shop
Email:
Pwd:
Vietnam: +84-835 123 171
Australia: +61-45 246 1970
Mail Us: info@dmc.vn
Customer: Click To View List
At Shop: POS Banner
Hot!![000154]: 25.99
Hot!![000206]: 750.00
Hot!![000226]: 929.00
Comming [000288]: 111.50
Comming [000287]: 90.83
Comming [000286]: 99.65
Vacant: [3-302]: 360,000.00
Vacant: [2-302]: 240,000.00
Online Camera:
  With user:admin Password: (Blank). You can View Online Broadcast Office Building Zone1 security camera: [Security Camera Zone 1]
  With user:admin Password: (Blank). You can View Online Broadcast Office Building Zone2 security camera: [Security Camera Zone 2]
  With user:admin Password: (Blank). You can View Online Broadcast Office Building Zone3 security camera: [Security Camera Zone 3]
  With user:admin Password: (Blank). You can View Online eTunnel Office Building security camera: [Security Camera Zone 4]
DMC Online Support Today:
  Today have 6 Staff Support At Office
 
 
We are rushing to complete the follow tasks:
  We have currently [60] Tasks
 
123
KeyDateTaskRecivedAssignTo
Q03474207/07/2020Kiểm tra tình trạng Hệ thống ĐIỆN, NƯỚC Công cộng.0008800088
D03476407/07/2020Chăm Sóc Khách Hàng0010900109
D03476307/07/2020Kiểm tra Logic Số Dư báo cáo0010900109
D03476207/07/2020Kiểm tra công nợ và báo cáo tình hình nợ hàng tháng0010900109
D03476107/07/2020Kiểm tra số liệu Kế toán, hóa đơn, Money, ngân hàng0010900109
D03476007/07/2020Điều hành và hoàn thiện Tổ Bảo vệ0010900109
D03475907/07/2020Chăm Sóc Khách Hàng0017900179
D03475807/07/2020Kiểm tra Logic Số Dư báo cáo0017900179
D03475707/07/2020Kiểm tra số liệu Kế toán, hóa đơn, Money, ngân hàng0017900179
D03475607/07/2020Chăm Sóc Khách Hàng0017700177
D03475507/07/2020Kiểm tra Logic Số Dư báo cáo0017700177
D03475407/07/2020Kiểm tra số liệu Kế toán, hóa đơn, Money, ngân hàng0017700177
D03475307/07/2020Chăm Sóc Khách Hàng0008800088
D03475207/07/2020Tiếp nhận, Bàn giao, Cập nhật sổ Thư báo0008800088
D03475107/07/2020Kiểm tra hoạt động vệ sinh hang ngày tại tòa nhà.0008800088
D03475007/07/2020Nhận Thông tin phản ánh của khách hàng và lập Phiếu công việc0008800088
D03474907/07/2020Tuần tra AN NINH Các Vị Trí Tòa nhà0008800088
D03474707/07/2020Điều hành và hoàn thiện Tổ Bảo vệ0008800088
D03474607/07/2020Thực hiện Bảo trì sửa chữa hàng ngày theo yêu cầu VP0008800088
D03474507/07/2020Kiểm tra, Bảo dưỡng, Chạy thử định kỳ tình trạng hoạt động các thiết bị: Điện, Máy lạnh, Máy phát, Bơm nước, Báo cháy, Thiết bị PCCC0008800088
123
Dangminh Corporation (DMC)
223 Điện Biên Phủ Phường 15 Bình Thạnh Hồ Chí minh City - Việt Nam
Tel: +84-8-35123171 Fax: +84-8-35123181
Email: ndkhoa@dmc.vnWeb:http://www.dmc.vn
Visitor:1972324991
Dangminh Consultant & Investment (DMC) Pty. Ltd.,
358 Sumners Road, Riverhills QLD 4074, Australia.
Email:dmc.au@dmc.vn 
Web:http://www.DMCHomeDepot.com.au