DANGMINH CORPORATION
We do: Construction - Real Estate - Trading
339 USers Online
You are not login 4Shop
Email:
Pwd:
Vietnam: +84-835 123 171
Australia: +61-45 246 1970
Mail Us: info@dmc.vn
Customer: Click To View List
At Shop: POS Banner
Hot!![000154]: 25.99
Hot!![000206]: 750.00
Hot!![000470]: 920.00
Comming [000288]: 111.50
Comming [000287]: 90.83
Comming [000286]: 99.65
Vacant: [3-302]: 360,000.00
Vacant: [1-B02]: 280,000.00
Vacant: [2-G02]: 240,000.00
Online Camera:
  With user:admin Password: (Blank). You can View Online Broadcast Office Building Zone1 security camera: [Security Camera Zone 1]
  With user:admin Password: (Blank). You can View Online Broadcast Office Building Zone2 security camera: [Security Camera Zone 2]
  With user:admin Password: (Blank). You can View Online Broadcast Office Building Zone3 security camera: [Security Camera Zone 3]
  With user:admin Password: (Blank). You can View Online eTunnel Office Building security camera: [Security Camera Zone 4]
DMC Online Support Today:
  Today have 4 Staff Support At Office
 
We are rushing to complete the follow tasks:
  We have currently [142] Tasks
 
12345678
KeyDateTaskRecivedAssignTo
D04020403/03/2021Kiểm tra hoạt động vệ sinh hang ngày tại tòa nhà.0017400174
D04020303/03/2021Tuần tra AN NINH Các Vị Trí Tòa nhà0017400174
D04020203/03/2021Kiểm tra Hoạt động Bảo vệ0017400174
D04020103/03/2021Điều hành và hoàn thiện Tổ Bảo vệ0017400174
D04020003/03/2021Thực hiện Bảo trì sửa chữa hàng ngày theo yêu cầu VP0017400174
D04019903/03/2021Kiểm tra, Bảo dưỡng, Chạy thử định kỳ tình trạng hoạt động các thiết bị: Điện, Máy lạnh, Máy phát, Bơm nước, Báo cháy, Thiết bị PCCC0017400174
D04017002/03/2021Kiểm tra hoạt động vệ sinh hang ngày tại tòa nhà.0017400174
D04016902/03/2021Tuần tra AN NINH Các Vị Trí Tòa nhà0017400174
D04016802/03/2021Kiểm tra Hoạt động Bảo vệ0017400174
D04016702/03/2021Điều hành và hoàn thiện Tổ Bảo vệ0017400174
D04016602/03/2021Thực hiện Bảo trì sửa chữa hàng ngày theo yêu cầu VP0017400174
D04016502/03/2021Kiểm tra, Bảo dưỡng, Chạy thử định kỳ tình trạng hoạt động các thiết bị: Điện, Máy lạnh, Máy phát, Bơm nước, Báo cháy, Thiết bị PCCC0017400174
D04010826/02/2021Chăm Sóc Khách Hàng0010900109
D04010726/02/2021Kiểm tra Logic Số Dư báo cáo0010900109
D04010626/02/2021Kiểm tra công nợ và báo cáo tình hình nợ hàng tháng0010900109
D04010526/02/2021Kiểm tra số liệu Kế toán, hóa đơn, Money, ngân hàng0010900109
D04010426/02/2021Điều hành và hoàn thiện Tổ Bảo vệ0010900109
D04009225/02/2021Chăm Sóc Khách Hàng0010900109
D04009125/02/2021Kiểm tra Logic Số Dư báo cáo0010900109
D04009025/02/2021Kiểm tra công nợ và báo cáo tình hình nợ hàng tháng0010900109
12345678
Dangminh Corporation (DMC)
223 Điện Biên Phủ Phường 15 Bình Thạnh Hồ Chí minh City - Việt Nam
Tel: +84-8-35123171 Fax: +84-8-35123181
Email: ndkhoa@dmc.vnWeb:http://www.dmc.vn
Visitor:1972546230
Dangminh Consultant & Investment (DMC) Pty. Ltd.,
358 Sumners Road, Riverhills QLD 4074, Australia.
Email:dmc.au@dmc.vn 
Web:http://www.DMCHomeDepot.com.au