DANGMINH CORPORATION
We do: Construction - Real Estate - Trading
543 USers Online
You are not login 4Shop
Email:
Pwd:
Vietnam: +84-835 123 171
Australia: +61-45 246 1970
Mail Us: info@dmc.vn
Customer: Click To View List
At Shop: POS Banner
Hot!![000154]: 25.99
Hot!![000206]: 750.00
Hot!![000470]: 920.00
Comming [000288]: 111.50
Comming [000287]: 90.83
Comming [000286]: 99.65
Vacant: [1-203]: 280,000.00
Vacant: [3-1101]: 360,000.00
Vacant: [1-M01]: 280,000.00
Online Camera:
  With user:admin Password: (Blank). You can View Online Broadcast Office Building Zone1 security camera: [Security Camera Zone 1]
  With user:admin Password: (Blank). You can View Online Broadcast Office Building Zone2 security camera: [Security Camera Zone 2]
  With user:admin Password: (Blank). You can View Online Broadcast Office Building Zone3 security camera: [Security Camera Zone 3]
  With user:admin Password: (Blank). You can View Online eTunnel Office Building security camera: [Security Camera Zone 4]
DMC Online Support Today:
  Today have 1 Staff Support At Office
 
 
We are rushing to complete the follow tasks:
  We have currently [114] Tasks
 
123456
KeyDateTaskRecivedAssignTo
D03869203/12/2020Chăm Sóc Khách Hàng0008800088
D03869103/12/2020Tiếp nhận, Bàn giao, Cập nhật sổ Thư báo0008800088
D03869003/12/2020Kiểm tra hoạt động vệ sinh hang ngày tại tòa nhà.0008800088
D03868903/12/2020Nhận Thông tin phản ánh của khách hàng và lập Phiếu công việc0008800088
D03868803/12/2020Tuần tra AN NINH Các Vị Trí Tòa nhà0008800088
D03868703/12/2020Kiểm tra Hoạt động Bảo vệ0008800088
D03868603/12/2020Điều hành và hoàn thiện Tổ Bảo vệ0008800088
D03868503/12/2020Thực hiện Bảo trì sửa chữa hàng ngày theo yêu cầu VP0008800088
D03868403/12/2020Kiểm tra, Bảo dưỡng, Chạy thử định kỳ tình trạng hoạt động các thiết bị: Điện, Máy lạnh, Máy phát, Bơm nước, Báo cháy, Thiết bị PCCC0008800088
D03861701/12/2020Kiểm tra hoạt động vệ sinh hang ngày tại tòa nhà.0017400174
D03861601/12/2020Tuần tra AN NINH Các Vị Trí Tòa nhà0017400174
D03861501/12/2020Kiểm tra Hoạt động Bảo vệ0017400174
D03861401/12/2020Điều hành và hoàn thiện Tổ Bảo vệ0017400174
D03861301/12/2020Thực hiện Bảo trì sửa chữa hàng ngày theo yêu cầu VP0017400174
D03861201/12/2020Kiểm tra, Bảo dưỡng, Chạy thử định kỳ tình trạng hoạt động các thiết bị: Điện, Máy lạnh, Máy phát, Bơm nước, Báo cháy, Thiết bị PCCC0017400174
D03859430/11/2020Chăm Sóc Khách Hàng0018200182
D03859330/11/2020Tiếp nhận, Bàn giao, Cập nhật sổ Thư báo0018200182
D03859230/11/2020Vệ sinh khu vực công cộng, Nhà vệ sinh công cộng0018200182
D03859130/11/2020Vệ Sinh Văn Phòng các Công Ty0018200182
D03859030/11/2020Nhận Thông tin phản ánh của khách hàng và lập Phiếu công việc0018200182
123456
Dangminh Corporation (DMC)
223 Điện Biên Phủ Phường 15 Bình Thạnh Hồ Chí minh City - Việt Nam
Tel: +84-8-35123171 Fax: +84-8-35123181
Email: ndkhoa@dmc.vnWeb:http://www.dmc.vn
Visitor:1972483711
Dangminh Consultant & Investment (DMC) Pty. Ltd.,
358 Sumners Road, Riverhills QLD 4074, Australia.
Email:dmc.au@dmc.vn 
Web:http://www.DMCHomeDepot.com.au